I. Đánh giá chung
           Tháng 7/2014, tiến độ xây dựng các công trình cũng như nhu cầu vật liệu giảm do thời tiết mưa, bão; lượng tồn kho của một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn so với cùng kỳ như sau: Thép cán tồn khoảng 65 nghìn tấn, tăng 30 nghìn tấn; xi măng trên 40 nghìn tấn, tăng 5%; sản phẩm may 2,6 triệu sản phẩm, tăng 6%; quặng sắt trên 412 nghìn tấn, tăng 160 nghìn tấn. Riêng nhóm sản phẩm mới là điện thoại di động và máy tính bảng có mức tiêu thụ tốt nên tỷ lệ giữa lượng tồn kho so với lượng sản xuất là rất thấp, chỉ bằng 2% đối với điện thoại di động và 8% đối với máy tính bảng...Với nhịp độ sản xuất và tiêu thụ như vậy, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tháng 7/2014 ước tính giảm 2% so với tháng trước, nhưng gấp 2,6 lần (tăng 159,2%) so với cùng kỳ năm 2013. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2014 tăng 0,2% so với tháng trước, tăng 3,19% so với cùng kỳ và tăng 0,8% so với tháng 12/2013; Giá trị xuất khẩu tháng 7/2014 trên địa bàn ước đạt 617,203 triệu USD, gấp 35 lần so cùng kỳ (tương ứng với tăng gần 600 triệu USD).