DANH SÁCH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Ngày Cấp phép ngày hết hạn

 

Giấy phép  

1 Văn phòng đại diện Công ty BEIJING JINGDIAO GROUP CO.,LDT      
267,269 Đường Lý Nam Đế, TX. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên  01/02/2019 10/12/2019 - Giấy phép
2 Văn phòng đại diện Công ty Hữu hạn (Quốc tế) Điện tử BYD Tổ dân phố An Bình, phường Đồng Tiến, TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 22/8/2018 24/11/2022 - Giấy phép
3 Văn phòng đại diện Công ty LOGOS KOREA LIMITED  Xóm Ấp Bắc, phường Đồng Tiến, TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 19/9/2017 19/9/2022 - Giấy phép
4 Văn phòng đại diện Công ty BEIJING JINGDIAO GROUP CO.,LDT    267,269 Đường Lý Nam Đế, TX. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 10/12/2019   10/12/2024 - Giấy phép
5          

QUYẾT ĐỊNH THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 
STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Ngày ra thông báo 
thu hồi giấy phép 
của Sở
Số Quyết định

 

Quyết định thu Hồi

1 Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần SEUNG WON E FUR KOREA Tổ 17, Phường tích Lương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 24/12/2018 277/QĐ-SCT  - Văn bản thu hồi
2          
3