DANH SÁCH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Ngày Cấp phép ngày hết hạn

 

Giấy phép  

1 Văn phòng đại diện Công ty BEIJING JINGDIAO GROUP CO.,LDT      
267,269 Đường Lý Nam Đế, TX. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam  01/02/2019 10/12/2019 Giấy phép
2 Văn phòng đại diện Công ty Hữu hạn (Quốc tế) Điện tử BYD Tổ dân phố An Bình, phường Đồng Tiến, TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam 22/8/2018 24/11/2022 Giấy phép
3 Văn phòng đại diện Công ty LOGOS KOREA LIMITED  Xóm Ấp Bắc, phường Đồng Tiến, TX Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam 19/9/2017 19/9/2022 Giấy phép
4 Văn phòng đại diện Công ty BEIJING JINGDIAO GROUP CO.,LDT    267,269 Đường Lý Nam Đế, TX. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam 10/12/2019   10/12/2024 Giấy phép
5  Văn phòng đại diện GOLDEN PEACH ENTERPRISES, LLC  Số nhà 12A, tổ 15, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam 10/05/2021   10/05/2026 Giấy phép

QUYẾT ĐỊNH THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 
STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Ngày ra thông báo 
thu hồi giấy phép 
của Sở
Số Quyết định

 

Quyết định thu Hồi

1 Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần SEUNG WON E FUR KOREA Tổ 17, Phường tích Lương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam 24/12/2018 277/QĐ-SCT Văn bản thu hồi
2  Văn phòng đại diện GOLDEN PEACH ENTERPRISES, LLC tại Thái Nguyên  Số nhà 12A, tổ 15, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam  22/7/2021  1437/SCT-QLTM&HNKTQT  Văn bản thu hồi
3  Văn phòng đại diện Công ty BEIJING
JINGDIAO GROUP CO., LTD TẠI THÁI NGUYÊN.
  Số 267-269 đường Lý Nam Đế, tổ dân phố Vinh Xương, phường
Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
 09/9/2021  1791/SCT-QLTM&HNKTQT   Văn bản thu hồi