Tháng 7/2019, nhịp độ sản xuất công nghiệp vẫn tiếp tục được duy trì ổn định, lượng tồn kho một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu giảm, thúc đẩy nhịp độ sản xuất công nghiệp (sắt thép các loại tồn 171 nghìn tấn, giảm 13,2% so với cùng kỳ; sản phẩm điện thoại và máy tính bảng tồn 1,8 triệu sản phẩm, giảm 18% so với cùng kỳ; sản phẩm may tồn 5,9 triệu sản phẩm, tăng 1,4% so với cùng kỳ; riêng sản phẩm xi măng tồn 93 nghìn tấn, gấp 2,4 lần tồn kho cùng…). Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) tháng 7/2019 ước đạt 59.067,9 tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước, tăng 12,5% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu ước đạt 2.323,1 Tr.USD, tăng 0,8% so với tháng trước, tăng 28,2% so với cùng kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 3.093,3 tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước, tăng 13% so với cùng kỳ.


Click để xem chi tiết >>