Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biển và sử dụng quặng sắt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2020 


Để xem chi tiết Quy hoạch click vào đây >>