Số hiệu văn bản:
604/QĐ-TTg (2012)
Tên văn bản:
Quyết định phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa công nghiệp" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
CQ ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành:
25/05/2012
Ngày hiệu lực:
25/05/2012
Ngày hết hiệu lực:
Người ký: Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
Từ khóa:

 

Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa công nghiệp

Danh sách tệp đính kèm văn bản:
   
  [QD 604-TTg.PDF]