Số hiệu văn bản:
17/2012/TT-NHNN
Tên văn bản:
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28 tháng 9 năm 2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Loại văn bản:
Thông tư
Lĩnh vực:
CQ ban hành:
Ngân hàng Nhà nước
Ngày ban hành:
25/05/2012
Ngày hiệu lực:
28/05/2012
Ngày hết hiệu lực:
Người ký: Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến
Từ khóa:

 

lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam

Danh sách tệp đính kèm văn bản:
  [TT 17-2012-NHNN.PDF]