Trong ba tháng đầu tiên của năm 2014, trong Thái Nguyên thị trường các hoạt động kinh doanh và dịch vụ đã rất sôi động ; hàng các thợ lặn ified, phong phú về chủng loại và kiểu dáng, hình thức đẹp mà đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng. Đặc biệt, các giá trong thị trường nào không xảy ra trường hợp tốt sốt, giá sốt do đầu cơ, tích trữ và sự mất cân bằng cung cầu. Các hoạt động của m ining, bộ sưu tập, vận chuyển, tiêu thụ , min bất hợp pháp erals dự trữ trong quý đầu tiên giảm rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu tập trung ở các huyện s của Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương.

 


   Với trách nhiệm như một đứng cơ quan, các tiểu ban của Ban chỉ đạo của 127 p rovinc es , trong ba tháng đầu tiên của năm 2014, quản lý thị trường đội (MM T ) tổ chức để thực hiện một số nhiệm vụ như sau: Một Ban chỉ đạo dvise của 127 p rovinc es để ban hành hướng dẫn d ocument không. 154/BCD-BCD ngày 2 tháng 11 ngày 1 st , 2013 về tăng cường sự chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại vào cuối năm 2013 và Tết kỳ nghỉ năm 2014; Quyết định vấn đề . không 2561/QD- UBND ngày trên Tháng 2 nd , 2013 liên quan đến việc thiết lập triển của Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra ing các m easurement chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn tỉnh; tổ chức thành công d Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại năm 2013 và triển khai ed các nhiệm vụ của năm 2014.

Không chỉ tập trung vào việc kiểm soát thị trường, Cục Quản lý thị trường cũng đã có những nỗ lực rất lớn trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người tiêu dùng s . Trong đó, nó được tập trung vào p ropaga ting Chỉ thị không. 406/CT-TTg ngày vào ngày 8 tháng , 1 994 của Thủ tướng Chính Ministe r về cấm sản xuất và thương mại của pháo, Nghị định số 36/2009/ND-CP ngày trên tháng 15 ngày , năm 2009 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo nổ và D ocument không . 86/QLTT-CBL ngày vào ngày 21 st , 2014 của Quản lý thị trường Bộ của kiểm tra phối hợp để ngăn chặn các đồ chơi kích động bạo lực, gây nguy hiểm cho trẻ em trong dịp Tết kỳ nghỉ của năm 2014 và các địa phương lễ hội để người dân hiểu và làm không để môi giới các tiêu thụ.

Ngoài ra, đội ngũ quản lý thị trường tăng cường các hành vi kiểm tra, chống vận chuyển, tàng trữ và bán hàng nhập lậu, sản xuất và tiêu thụ hàng giả, kém chất lượng hàng hóa , o Verd ăn hàng, không biết hàng hóa tại văn bản không. 182/QLTT-NVTH ngày trên ngày 03 tháng 12 rd , 2013 của Cục Quản lý thị trường, tài liệu không. 03/BCD-QLTT ngày trên Tháng 23 rd , 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương 127 tài liệu không. 2149/QLTT-KSCLHH ngày vào ngày 24 tháng , 2013 của  Quản lý thị trường Bộ . Vào thời điểm đỉnh dịch, các đội quản lý thị trường đã tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong gia súc , gia cầm trong tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản không . 191/UBND-KTN ngày vào ngày 25 tháng 2 014.

Trong 3 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường chỉ đạo các p liên ngành rovincial t nhóm điều thú vị để tăng cường kiểm tra, kiểm soát theo kế hoạch đã được phê duyệt và thường xuyên ly coordinat e với các lực lượng kiểm tra liên ngành của huyện , thành phố, thị xã để kiểm tra một số chính các lĩnh vực của ngành s như xăng, dầu, an toàn thực phẩm, sữa ... để các vấn đề đang nổi lên đã không xảy ra trên thị trường. Đặc biệt là các hội nghị của toàn bộ cán bộ của các bộ phận trong năm 2014 đã thành công ly tổ chức; trong c onference các chỉ tiêu kế hoạch theo định hướng, tiêu chí chấm điểm thi đua, quy chế nội bộ của Cục đã được xác định, sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tế tình hình đơn vị.

Sẵn sàng để những khó khăn trong tương lai, Cục Quản lý thị trường sẽ thúc đẩy sự Activ du khách và các hướng dẫn để kiểm soát và kiểm tra thị trường, tăng cường để nắm bắt địa phương để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trên tất cả các lĩnh vực. Nỗ lực hơn nữa trong việc vận động, pháp luật lây lan đến các cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng. tôi n tương lai, c ertainly với những nỗ lực của đội ngũ quản lý thị trường thị trường tình hình sẽ ổn định, các quyền và lợi ích của doanh nghiệp các cơ sở cũng như người tiêu dùng s luôn luôn đảm bảo.

Cộng tác viên của TPC