Gạo - 1 trong những mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của Việt Nam
Theo Vụ Kế hoạch Bộ Công Thương: Kim ngạch XK tháng 6/2011 đạt 7,8 tỷ USD, tăng 30,3%, đưa tổng kim ngạch 6 tháng đầu năm ước đạt 42,33 tỷ USD. Trong khi đó, kim ngạch NK của tháng 6 là 8,2 tỷ USD và NK 6 tháng qua ước đạt 48,98 tỷ USD.

CôngThương - Tốc độ tăng trưởng XK vẫn duy trì đà tăng cao hơn nhập khẩu nên tỷ lệ nhập siêu là 6,6 tỷ, bằng 15,7% - đạt được chỉ tiêu Quốc hội giao cho là dưới 16%.

Trước thông tin cho rằng, XK của tháng 6 tăng cao là do đóng góp của hoạt động XK vàng, Vụ trưởng Vụ XNK Bộ Công Thương Phan Văn Chinh cho biết: Sau khi trừ yếu tố vàng, giá trị XK tuyệt đối của 6 tháng đã tăng 10,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Không tính vàng thì kim ngạch XK của tháng 6 cũng tăng hơn so với tháng 5 (6,97 tỷ), đạt gần 7,2 tỷ USD. Thêm nữa, tính từ đầu năm đến nay, Việt Nam có NK vàng nên việc tái xuất vàng không có gì là bất thường cũng như không tác động lớn đến kim ngạch XK.

Hoạt động XK tháng 6 và 6 tháng vẫn đang được nhiều lợi thế về giá và sản lượng, nhất là các mặt hàng nông sản và đặc biệt là gạo. Để đẩy mạnh XK mặt hàng này cũng như tạo điều kiện cho các DN, Vụ XNK đã trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hiệp hội Lương thực Việt Nam mua gạo giữ giá. Được biết, các DN đã mua khoảng 2 triệu tấn lúa quy ra 1 triệu tấn gạo để dự trữ và giữ giá ổn định ở mức 5.850 đồng/kg. Đặc biệt, mặc dù còn 3 tháng nữa mới phải thực hiện Nghị định 109 về cấp phép XK gạo nhưng Vụ XNK đã cấp phép được cho 9 DN - là các DN chiếm tới 70% thị phần trên thị trường. Vụ cũng đã kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dãn một vài tiêu chí trong công đoạn sấy, đánh bóng gạo đối với các DN vừa và nhỏ theo quy chuẩn tạm thời mà Bộ này ban hành, nhằm tạo thuận lợi cho các DN hoạt động hiệu quả hơn.

Mặc dù đạt được những kết quả khả quan, XNK đều có chiều hướng tích cực, nhưng theo Bộ Công Thương thì vẫn tiềm ẩn ảnh hưởng đến tỷ giá và cán cân thanh toán nói chung. Vì vậy cần lưu ý  những tháng cuối năm để bảo đảm đạt được những mục tiêu đã đề ra.

*Theo Báo Công Thương