Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; để đảm bảo nhu cầu hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu (Theo quy định của Bộ Công Thương tại Văn bản số 1998/BCT-TTTN ngày 20/3/2020 gồm có: Gạo tẻ, thịt lơn, thịt gà, trứng, thủy hải sản, rau củ, mỳ tôm, muối ăn, dầu ăn, nước đóng chai, khẩu trang kháng khuẩn, nước sát khuẩn, giấy vệ sinh) cho nhân dân, sở Công Thương đề nghị:
 - Phòng Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh rà soát, xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của địa phương (chi tiết đến cấp xã) trong vòng 15 ngày (từ 00h00’ ngày 01/4/2020); khuyến khích bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân trong mọi tình huống theo phương châm 4 tại chỗ "chỉ đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hệ thống phân phối tại chỗ, hàng hóa tại chỗ" và 3 sẵn sàng "chủ động nguồn hàng, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương". 
- Các cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu: Chủ động phương án sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu bố trí kho dự trữ các mặt hàng thiết yếu và sắp xếp mạng lưới cung ứng hàng hóa đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân trong vòng 15 ngày (từ 00h00’ ngày 01/4/2020).
Đề nghị các Đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo và đề xuất kiến nghị (nếu có) trước 15h00’ thứ 6 hàng tuần hoặc đột xuất gửi về Sở Công Thương (địa chỉ số 366/1 đường Bắc Kạn, thành phố Thái Nguyên. Liên hệ Hoàng Ngọc Thắng; email: thanghn4@gmail.com; ĐT: 0974.455.667) để kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Bộ Công Thương./.