Ngày 14/6/2021, Sở Công Thương Thái Nguyên có đoàn cán bộ đi khảo sát tình hình thực tế, dự kiến vụ thu hoạch sản phẩm nông sản, vùng Na, xóm Hiên Minh, xã La Hiên, huyện Võ Nhai. Qua quá trình đi thực tiễn tại địa phương, nắm bắt tình hình diện tích cây Na của toàn huyện đạt trên 450 ha (trong đó, có 100 ha được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP), sản lượng quả thu hoạch đạt trên 4.500 tấn/năm, bên cạnh đó, sản phẩm quả Na của huyện Võ Nhai đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu tập thể Na La Hiên, huyện Võ Nhai.

Trong thời gian vụ thu hoạch quả Na tháng 7 sắp tới với đặc tính sản phẩm Na có đặc tính chín nhanh trong khoảng thời gian ngắn, khó bảo quản, Sở Công Thương thông tin đến các đơn vị, doanh nghiệp, đầu mối tiêu thụ trong và ngoài tỉnh cùng chung tay vào cuộc chủ động, tích cực và trách nhiệm đẩy mạnh thông tin truyền thông kịp thời, cập nhật tin tức, quảng bá quả Na, giúp cho việc tiêu thụ Na được thuận lợi.

Đồng thời đẩy mạnh công tác xúc tiến tiêu thụ quả Na, đổi mới công tác xúc tiến tiêu thụ theo hướng kết hợp giữa hình thức trực tuyến và truyền thống, phù hợp với điều kiện, bối cảnh từng giai đoạn cụ thể. Sản phẩm quả Na sẽ đươc bán trực tuyến trên Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh (Thainguyentrade.vn).
 
TT.XTTM