Ngày 11/10/2017, sở Công Thương Thái Nguyên tổ chức chương trình kết nối hàng hóa giữa các đơn vị sản xuất, chế biến, cung ứng lương thực, thực phẩm trên địa bàn Tỉnh với công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Ngô Quyết – Giám đốc sở Công Thương Thái Nguyên; cùng đại diện Ban quản lý khu công nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp Tỉnh, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), 12 đơn vị sản xuất, chế biến, cung ứng lương thực thực phẩm trên địa bàn Tỉnh.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp cung ứng lương thực, thực phẩm trên địa bàn tỉnh đang gặp phải. Từ đó đưa ra những giải pháp giúp doanh nghiệp đủ khả năng cung cấp sản phẩm cho các đơn vị có nhu cầu lớn nói chung và công ty SEVT nói riêng. Hiện tại, với nhân lực trên 60 ngàn người trên nền diện tích hơn 100 ha, SEVT đang vận hành 3 nhà ăn chính, hoạt động 24/24 với tổng công suất khoảng 90.000 suất/ngày. Đây thực sự là một thử thách lớn đối với các đơn vị sản xuất, chế biến, cung ứng lương thực thực phẩm của Thái Nguyên. 
 

Đồng chí Nguyễn Ngô Quyết phát biểu chỉ đạo chương trình
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngô Quyết – Giám đốc sở Công Thương Thái Nguyên chỉ đạo trung tâm Xúc tiến Thương mại là cơ quan trực tiếp thực hiện chương trình kết nối hàng hóa tìm đầu ra cho hàng nông sản tỉnh Thái Nguyên, tham mưu cho UBND Tỉnh thành lập Ban chỉ đạo kết nối cung cầu với sự tham gia của công ty SEVT. Như vậy chương trình mới thực sự đạt hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển, tìm đầu ra cho hàng nông sản tỉnh nhà.
Các đại biểu thống nhất đề xuất tham mưu cho UBND tỉnh Thái Nguyên thành lập Ban chỉ đạo kết nối cung cầu. Chương trình này mở ra cơ hội mới cho các đơn vị sản xuất, chế biến, cung ứng lương thực thực phẩm; góp phần đẩy mạnh phát triển thương hiệu, tìm đầu ra cho hàng nông sản tỉnh Thái Nguyên.
 
Cộng tác viên XTTM