Sơ Đồ                     Bản đăng ký

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Nguyên
Đc: Số 04 đường CMT8, T.P Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 02803.657.866  fax: 02803.858.102
Email: Thainguyentpc@gmail.com