Thực hiện chức năng quản lý về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, vị trí việc làm, biên chế; chế độ tiền lương và chính sách; đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện công tác cải cách hành chính; quản trị công sở; công nghệ thông tin.
Hợp tác xã Mỳ bún khô Tiến Diện phát triển từ cơ sở sản xuất kinh doanh bún khô năm 2010. Hợp tác xã thành lập từ ngày 03/03/2021, gồm 8 thành viên liên kết. HTX Mỳ bún khô Tiến Diện thành lập được 09 tháng, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh và các tỉnh thành khác, đặc biệt tháng 11/2021, HTX kết nối tiêu thụ xuất khẩu sản phẩm bún khô sang Đức với đơn hàng đầu tiên là 2 tấn sản phẩm.
Ngày hội mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday là Chương trình mua sắm trực tuyến lớn nhất Việt Nam do Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tổ chức nhằm mang lại những lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp, từ nhà sản xuất, nhà phân phối đến đơn vị cung ứng dịch vụ hạ tầng cho thương mại điện tử.
Thực hiện Quyết định số 3451/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án khuyến công địa phương đợt II năm 2021, trong 02 ngày 16-17/11/2021, Sở Công Thương Thái Nguyên tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công địa phương đợt II năm 2021.
go top