- Tăng cường sự phối hợp giữa đơn vị trực thuộc Sở và các phòng chuyên môn, các cơ quan liên quan để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn mác, nguồn gốc, xuất xứ Việt Nam đánh lừa người tiêu dùng trong nước, lợi dụng xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu sang nước thứ ba.

- Bảo vệ sản xuất trong nước, uy tín, thương hiệu hàng Việt Nam, quyền lợi người tiêu dùng và góp phần chống thất thu thuế, gian lận thương mại.

- Thông qua công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, chủ động phát hiện bất cập, kẽ hở về cơ chế chính sách để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý.