Do ảnh hưởng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) việc tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh An Giang gặp nhiều khó khăn. Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm nông sản trong thời gian thu hoạch, Sở Công Thương Thái Nguyên đề nghị các doanh nghiệp, nhà phân phối trên địa bàn tỉnh căn cứ theo nhu cầu thực tế của từng đơn vị, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông thủy sản của theo đề nghị của Sở Công Thương tỉnh An Giang (có bản photo Văn bản số 197/SCT-QLTM ngày 14/2/2020 của Sở Công Thương tỉnh An Giang kèm theo).

Đầu mối liên hệ, ông Võ Quốc Hùng - Phó trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương tỉnh An Giang, điện thoại: 02963956701 hoặc 0984367736

TÀI LIỆU CHI TIẾT