Để kịp thời tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực Công nghiệp và Thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Sở Công Thương thông báo số điện thoại đường dây nóng qua các số điện thoại sau:
- Số điện thoại đường dây nóng: 0982150529; 0983331667
- Thời gian tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng: Sở Công Thương tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 24/24 giờ vào tất cả các ngày trong tuần và được đảm bảo bí mật theo quy định.
Sở Công Thương mong nhận được sự hợp tác của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khi có phản ánh, kiến nghị