Toàn cảnh buổi làm việc.

Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên năm 2021 là hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức chuyển đổi số; Đào tạo trực tuyến, tư vấn, truyền thông, thương hiệu thúc đẩy tiêu thụ nông đặc sản của địa phương, với nội dung như: Nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức tổng quan về chuyển đổi số cho lãnh đạo các cấp và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước thực thi chuyển đổi số; Hỗ trợ tổ công tác chuyển đổi số của địa phương, trang bị kiến thức, tài liệu hướng dẫn phục vụ công tác chuyển đổi số thí điểm cho người nông dân, hộ kinh doanh cá thể đang sản xuất nông sản trên địa bàn tỉnh; Tư vấn truyền thông, thương hiệu, đào tạo trực tuyến mở cho đối tượng các cấp quản lý, tổ Chuyển đổi số, nông dân về thương mại điện tử; Hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ nông sản kết nối cung cầu xây dựng thương hiệu.
Chương trình bồi dưỡng, tập huấn “Nâng cao nhận thức chuyển đổi số” dự kiến tổ chức ngày 30/09/2021 tại Thái Nguyên, mục tiêu đào tạo kỹ năng về thương mại điện tử cho nông dân nhằm cải thiện thu nhập và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông đặc sản; Hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ nông sản thông qua kênh thương mại điện tử của VTC NETVIET và các chuyên trang thương mại điện tử khác; Truyền thông vừa nâng cao nhận thức vừa kết hợp gia tăng hình ảnh thương hiệu của Tỉnh. 

Thời gian tới, công tác chuyển đổi số tập trung thí điểm hỗ trợ chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho người nông dân; cung cấp kiến thức về thương mại điện tử để thúc đẩy tiêu thụ nông sản tỉnh Thái Nguyên, góp phần đạt chỉ tiêu kinh tế số, thông qua các hoạt động tuyên truyền tạo hình ảnh chính quyền số. 

Cộng tác viên XTTM.