Thực hiện Văn bản số 2321/BCT-KH ngày 26/4/2021 của Bộ Công Thương về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh số 1985/UBND-KGVX ngày 12/5/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; số 1886/UBND-KGVX ngày 06/5/2021 về việc triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19; Văn bản số 551/STTTT-CNTT ngày 07/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị tăng cường triển khai, sử dụng các biện pháp, giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới… Để đảm bảo công tác phòng, chống và kiểm soát lây nhiễm trước diễn biến mới của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực ngành, Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp triển khai một số nội dung sau:

- Tiếp tục tổ chức, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, các cơ quan chuyên môn của tỉnh, thực hiện tốt thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung đông người - Khai báo y tế). Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tránh bị động trong mọi tình huống của dịch bệnh;

- Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn; Các cơ sở; doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lĩnh vực công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh trên địa bàn triển khai các biện pháp và giải pháp công nghệ cần thiết, phù hợp với từng đối tượng và địa điểm cụ thể theo hướng dẫn của “Tài liệu giới thiệu Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới” do Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành.

- Các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lĩnh vực công nghiệp, thương mại; BQL các Chợ hạng I, Trung tâm thương mại, Siêu thị trên địa bàn tỉnh; các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở triển khai nghiên cứu “Tài liệu giới thiệu Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới”  do Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành nhằm tập trung chỉ đạo, quán triệt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, triển khai các biện pháp và giải pháp công nghệ cần thiết, phù hợp với từng đối tượng và địa điểm cụ thể để ngăn ngừa cao nhất sự lây lan của dịch bệnh, phục vụ công tác khoanh vùng dịch một cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

Trên đây là một số biện pháp tăng cường triển khai, sử dụng các biện pháp, giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm, khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện./.