Thực hiện chương trình công tác năm 2013, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nhữ Văn Tâm Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn thuộc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, đã có buổi làm việc tại Sở Công Thương về tình hình hoạt động của ngành Công Thương thời gian qua.

Tại Hội nghị Đồng chí  Nhữ Văn Tâm Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Tại Hội nghị Đồng chí đinh Khắc Hiển – Giám đốc Sở Công Thương đã báo cáo cụ thể với Đoàn công tác của tỉnh về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2013, dự ước thực hiện năm 2013, dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu  thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Cụ thể là 9 tháng qua, tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến nhưng còn chậm. Một số dự án công nghiệp đã đi vào sản xuất song sản lượng còn thấp và chưa ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh ước đạt 21.000 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ, đạt gần 61% kế hoach năm; giá trị xuất khẩu đạt gần 120 triệu USD, tăng hơn 18% so với cùng kỳ và bằng 74,5% kế hoạch năm; giá trị nhập khẩu giảm 6,4% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng 0,22% so với tháng trước và tăng 7,63% so với cùng kỳ, tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước đạt gần 2,2 tỷ đồng, bằng 82,5% KH năm.

Các hoạt động khuyến công và hỗ trợ công nghiệp đã phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển... Bên cạnh đó, ngành Công Thương đã tích cực tham gia cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và đạt được những kết quả nhất định.

Trong 3 tháng cuối năm, ngành Công Thương sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ chính như: tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn thông qua các hoạt động khuyến công...

Để góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thành công những chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ 2011-2015, Sở Công Thương đã đề xuất một số kiến nghị với tỉnh về việc: Đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, tạo điều kiện làm việc để ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của sở Công Thương;  bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư trong năm 2014 đối với dự án chợ vùng Việt Bắc và trung tâm hội chợ triển lãm của tỉnh; vốn đối ứng các dự án cung cấp điện đến các thôn, bản như nêu ở phần trên; quan tâm bố trí nguồn kinh phí khuyến công địa phương, chương trình xúc tiến thương mại và kinh phí thực hiện các đề án, chương trình, dự án theo đề xuất của ngành trong chương trình công tác năm 2014; cho xây dựng cơ chế đặc thù về: Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại đặc biệt là chợ nông thôn đối với các xã nông thôn miền núi (về thu hút đầu tư và cơ chế chuyển giao...vì khả năng kinh doanh thu hồi vốn là hết sức khó khăn); đầu tư phát triển Cụm công nghiệp, Cụm tiểu thủ công nghiệp và Làng nghề (về hỗ trợ công tác ĐBGPMB, đầu tư xây dựng hạ tầng trong Cụm...đặc biệt đối với khu vực nông thôn vùng núi).

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả mà ngành Công Thương đã đạt được trong thời gian qua và yêu cầu ngành cố gắng triển khai các giải pháp để đạt được kế hoạch năm. Và đề nghị các ngành phối hợp với ngành Công Thương để tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế xã hội địa phương./.

 Cộng Tác viên XTTM