Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, những đóng góp của các thế hệ đoàn viên thanh niên trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Hành trình xây dựng và phát triển 90 năm qua là một chặng đường lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Lớp lớp đoàn viên thanh niên tự hào bởi trong hoàn cảnh khó khăn nào, tuổi trẻ vẫn đoàn kết một lòng dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, xung kích, tình nguyện, đi đầu trong công cuộc giữ nước và kiến thiết quê hương.  

Được thành lập từ năm 1987, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đã trải qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành. Đến nay, Đoàn có 63 cơ sở trực thuộc, gần 4.000 đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Trong những năm qua, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm, được Đoàn Khối các cơ quan tỉnh quan tâm thực hiện; tạo động lực để các thế hệ đoàn viên thanh niên tỉnh Thái Nguyên tiếp bước truyền thống cha anh, bước vào công cuộc đổi mới đất nước luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ thông qua các phong trào, hành động cách mạng. Tiêu biểu như các phong trào Xung kích, tình nguyện hiến máu nhân đạo; các cuộc vận động tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác,... với nhiều công trình, phần việc cụ thể, ý nghĩa được giới trẻ hưởng ứng, được các cấp ủy, chính quyền và xã hội đồng tình, ủng hộ.


Tuyên dương các đoàn viên tiêu biểu làm theo lời Bác, giai đoạn 2016-2021

Tại Chương trình, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh cùng nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên. 90 cá nhân là đoàn viên xuất sắc tiêu biểu làm theo lời Bác, giai đoạn 2016-2021 đã được Đoàn Khối tuyên dương nhằm cổ vũ, động viên tinh thần không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

TT.XTTM