Khảo sát thông tin liên quan đến hiểu biết về ’Luật Cạnh tranh và định hướng sửa đổi’

Tin trong nước

Theo chương trình xây dựng văn bản pháp luật của Quốc hội và Chính phủ, Luật của Quốc hội và Chính phủ, Luật Cạnh tranh (sửa đổi) đang trong quá trình được Bộ Công Thương dự thảo và dự kiến sẽ...

 

Cùng chuyên mục

Mới cập nhật