Ngày 19/9/2019, Sở Công Thương Thái Nguyên tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định về vật liệu nổ công nghiệp. Tới dự có đồng chí Nguyễn Ngô Quyết - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công Thương; Lãnh đạo các phòng, bộ phận liên quan; Lãnh đạo, cán bộ quản lý (Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách vật liệu nổ công nghiệp, Giám đốc điều hành mỏ, Chỉ huy nổ mìn, cán bộ quản lý liên quan trực tiếp đến hoạt động vật liệu nổ công nghiệp) của 35 doanh nghiệp kinh doanh cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Sở Công Thương phổ biến, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về vật liệu nổ công nghiệp, như: Luật số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

Trong quá trình hội nghị diễn ra, hoạt động trao đổi, giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Luật, Nghị định, Thông tư...  diễn ra sôi nổi. Hội nghị là dịp để Lãnh đạo, cán bộ quản lý thuộc các doanh nghiệp kinh doanh cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn nắm bắt được các văn bản, quy định mới.... thông qua đó, giúp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Cộng tác viên XTTM