Hội nghị Đánh giá kết quả hoạt động ngành 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Tin trong nước

Sáng ngày 12/07/2017, tại hội trường sở Công Thương Thái Nguyên đã diễn ra hội nghị Đánh giá kết quả hoạt động ngành 6 tháng đầu năm , phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017...

Sáng ngày 12/07/2017, tại hội trường sở Công Thương Thái Nguyên đã diễn ra hội nghị Đánh giá kết quả hoạt động ngành 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngô Quyết – Bí Thư Đảng ủy – Giám đốc sở Công Thương; Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Sở.

Sáu tháng đầu năm 2017, tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh nhìn chung vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng (giá so sánh 2010) ước đạt 257,7 nghìn tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ, bằng 45,8% kế hoạch năm. Trong đó Công nghiệp Trung ương (kể cả công nghiệp quốc phòng) ước đạt 8.046 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ, bằng 48,5% kế hoạch năm; Công nghiệp địa phương ước đạt 9.694 tỷ đồng, tăng 21,7% so cùng kỳ, bằng 49,5% kế hoạch năm; Công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 239.914 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, bằng 45,5% kế hoạch năm. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội: 6 tháng ước đạt 11.973 tỷ đồng, tăng 9,4% so cùng kỳ; Chỉ số giá tiêu dùng chung 6 tháng năm 2017 tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị xuất khẩu 6 tháng ước đạt 12,4 tỷ USD, tăng 42,2% so với cùng kỳ, bằng 59% kế hoạch năm.

Trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017, Hội nghị đã nhận được những ý kiến góp ý của đại diện các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, đồng thời đề ra các nhiệm vụ cần thực hiện 6 tháng cuối năm 2017: Tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch, đề án theo chương trình công tác năm 2017; Triển khai, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Quy hoạch phát triển Công nghiệp, Thương mại, kết cấu hạ tầng Công Thương và các Quy hoạch khoáng sản; quản lý phát triển các Khu, Cụm công nghiệp và các chương trình, dự án, đề án của Ngành. Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Theo sát diễn biến thị trường, có biện pháp điều tiết kịp thời, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa. Thẩm định; cấp giấy phép, giấy chứng nhận thuộc lĩnh vực quản lý của ngành; thiết kế cơ sở dự án đầu tư các công trình công nghiệp. Phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ thông qua hoạt động khuyến công, hoàn thành kế hoạch khuyến công năm 2017. Tăng cường công tác đào tạo, tổ chức các lớp tập huấn chuyên ngành về VLNCN, an toàn điện, xăng dầu, huấn luyện nghiệp vụ quản lý nhà nước về: Điện lực, xúc tiến thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế; tăng cường công tác giới thiệu sản phẩm, phát triển thị trường. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thị trường; cùng các cấp, ngành  tổ chức kiểm soát chặt các hoạt động vận chuyển tàng trữ, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; thu gom, vận chuyển, buôn bán tàng trữ khoáng sản; vi phạm về đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch...


Đồng chí Nguyễn Ngô Quyết phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngô Quyết – Bí Thư Đảng ủy – Giám đốc Sở yêu cầu các phòng ban cần cố gắng, sát sao hơn nữa trong các hoạt động chuyên môn; đồng thời nhấn mạnh việc cải cách thủ tục hành chính công và triển khai đưa vào vận hành chính thức phần mềm Dịch vụ công trực tuyến. Đồng chí cho rằng cần thiết phải cập nhật đầy đủ các bộ thủ tục hành chính công hiện có của Sở, trước mắt cần phải hoàn thiện 29 bộ thủ tục cấp độ 3 và 3 bộ thủ tục cấp độ 4.  Hoạt động này là cần thiết, nhằm đẩy mạnh xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng hiệu quả hơn. Cũng nhân dịp này, 03 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công Thương đã được nhận bằng khen của UBND Tỉnh.


Các cá nhân tiêu biểu được nhận bằng khen của UBND Tỉnh

 

 

Cộng tác viên XTTM

Cùng chuyên mục

Mới cập nhật