Chỉ số giá cả một số mặt hàng thiết yếu:

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,42% so với tháng trước, tăng 21,99% so với cùng kỳ và tăng 1,91% so với tháng 12/2019: Chỉ số giá lương thực tăng 1,76% so với tháng trước, tăng 4,98% so với cùng kỳ và tăng 5,59% so với tháng 12/2019; chỉ số giá thực phẩm tăng 0,24% so với tháng trước, tăng 28,23% so với cùng kỳ và tăng 1,57% so với tháng 12/2019.

Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,06% so với tháng trước, tăng 0,97% so với cùng kỳ và tăng 0,97% so với tháng 12/2019.

Nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,05% so với tháng trước, tăng 1,13% so với cùng kỳ nhưng giảm 0,19% so với tháng 12/2019.

Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,11% so với tháng trước, giảm 0,24% so với cùng kỳ nhưng tăng 0,28% so với tháng 12/2019.

Nhóm thiết bị đồ dùng gia đình tăng 0,18% so với tháng trước, tăng 0,24% so với cùng kỳ và tăng 0,08% so với tháng 12/2019.

Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,03%  so với tháng trước, tăng 4% so với cùng kỳ và tăng 1,02% so với tháng 12/2019.

Nhóm giao thông giảm 2,02% so với tháng trước, giảm 22,18% so với cùng kỳ và giảm 19,96% so với tháng 12/2019.

Bưu chính viễn thông tương đương tháng trước, giảm 0,19% so với cùng kỳ và giảm 0,16% so với tháng 12/2019.

Nhóm giáo dục tương đương tháng trước, tăng 3,89% so với cùng kỳ và tăng 0,92% so với tháng 12/2019.

Nhóm văn hoá, giải trí và du lịch tăng 0,17% so với tháng trước, giảm 0,48% so với cùng kỳ và giảm 0,62% so với tháng 12/2019.

Vàng, ngoại tệ: Trong tháng 5/2020 chỉ số giá vàng tăng 3,35% so với tháng trước, tăng 28,55% so với cùng kỳ và tăng 12,29% so với tháng 12/2019; Chỉ số giá USD giảm 0,5% so với tháng trước, giảm 0,5% so với cùng kỳ và tăng 1,06% so với tháng 12/2019.

Dự báo chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 ổn định so với tháng 5/2020./.