Diễn biến chỉ số giá cả một số mặt hàng thiết yếu
Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,38% so với tháng trước, tăng 20,21% so với cùng kỳ và tăng 1,49% so với tháng 12/2019: Chỉ số giá lương thực tăng 2,18% so với tháng trước, tăng 2,9% so với cùng kỳ và tăng 3,77% so với tháng 12/2019; chỉ số giá thực phẩm tăng 1,47% so với tháng trước, tăng 26,15% so với cùng kỳ và tăng 1,33% so với tháng 12/2019.
Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,13% so với tháng trước, tăng 1,06% so với cùng kỳ và tăng 0,91% so với tháng 12/2019.
Nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tương đương tháng trước, tăng 1,18% so với cùng kỳ nhưng giảm 0,25% so với tháng 12/2019.
Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 2,14% so với tháng trước, giảm 0,45% so với cùng kỳ và giảm 0,82% so với tháng 12/2019.
Nhóm thiết bị đồ dùng gia đình giảm 0,09% so với tháng trước, tăng 0,11% so với cùng kỳ nhưng giảm 0,1% so với tháng 12/2019.
Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,24%  so với tháng trước, tăng 3,96% so với cùng kỳ và tăng 0,98% so với tháng 12/2019.
Nhóm giao thông giảm 12,44% so với tháng trước, giảm 18,75% so với cùng kỳ và giảm 18,32% so với tháng 12/2019.
Bưu chính viễn thông giảm 0,12% so với tháng trước, giảm 0,19% so với cùng kỳvà giảm 0,16% so với tháng 12/2019.
Nhóm giáo dục tương đương tháng trước, tăng 3,88% so với cùng kỳ và tăng 0,92% so với tháng 12/2019.
Nhóm văn hoá, giải trí và du lịch tăng 0,21% so với tháng trước, giảm 0,57% so với cùng kỳ và giảm 0,79% so với tháng 12/2019.
Vàng, ngoại tệ: Trong tháng 4/2020 chỉ số giá vàng giảm 1,25% so với tháng trước, tăng 23,81% so với cùng kỳ và tăng 8,65% so với tháng 12/2019; Chỉ số giá USD tăng 1,26% so với tháng trước, tăng 1,47% so với cùng kỳ và tăng 1,57% so với tháng 12/2019.
Dự báo chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng nhẹ so với tháng 4/2020./.