Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,16% so với tháng trước, tăng 16,18% so với cùng kỳ và tăng 0,76% so với tháng 12/2019: Chỉ số giá lương thực tăng 0,34% so với tháng trước, giảm 1,95% so với cùng kỳ, tăng 0,35% so với tháng 12/2019; chỉ số giá thực phẩm tăng 0,15% so với tháng trước, tăng 21,71% so với cùng kỳ và tăng 0,97% so với tháng 12/2019.
Nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 0,2% so với tháng trước, tăng 0,68% so với cùng kỳ và tăng 0,76% so với tháng 12/2019.
Nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,03% so với tháng trước, tăng 1,05% so với cùng kỳ nhưng giảm 0,25% so với tháng 12/2019.
Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,3% so với tháng trước, tăng 4,12% so với cùng kỳ và tăng 1,32% so với tháng 12/2019.
Nhóm thiết bị đồ dùng gia đình giảm 0,05% so với tháng trước, tăng 0,22% so với cùng kỳ nhưng giảm 0,07% so với tháng 12/2019.
Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tương đương so với tháng trước, tăng 3,32% so với cùng kỳ và tăng 0,33% so với tháng 12/2019.
Nhóm giao thông giảm 2,55% so với tháng trước, tăng 3,41% so với cùng kỳ nhưng giảm 1,28% so với tháng 12/2019.
Bưu chính viễn thông tương đương so với tháng trước và so với cùng kỳ nhưng tăng 0,04% so với tháng 12/2019.
Nhóm giáo dục tăng 0,91% so với tháng trước, tăng 3,94% so với cùng kỳ và tăng 0,91% so với tháng 12/2019.
Nhóm văn hoá, giải trí và du lịch tăng 0,29% so với tháng trước, tăng 0,67% so với cùng kỳ và tăng 0,29% so với tháng 12/2019.
Vàng, ngoại tệ: Trong tháng 2/2020 chỉ số giá vàng tăng 2,88% so với tháng trước, tăng 20,35% so với cùng kỳ và tăng 6,87% so với tháng 12/2019; Chỉ số giá USD tăng 0,31% so với tháng trước, tăng 0,25% so với cùng kỳ và tăng 0,31% so với tháng 12/2019.
Dự báo chỉ số giá tiêu dùng tháng 03 tăng nhẹ so với tháng 02/2020./.