Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,05%% so với tháng trước, tăng 4,55% so với cùng kỳ nhưng giảm 0,8% so với tháng 12/2019: Chỉ số giá lương thực tăng 0,86% so với tháng trước, tăng 5,61% so với cùng kỳ và tăng 5,13% so với tháng 12/2019; chỉ số giá thực phẩm giảm 0,45% so với tháng trước, tăng 21,26% so với cùng kỳ và tăng 0,50% so với tháng 12/2019.

Nhóm đồ uống và thuốc lá tương đương tháng trước, tăng 0,88% so với cùng kỳ và tăng 0,96% so với tháng 12/2019.

Nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tương đương tháng trước, tăng 0,75% so với cùng kỳ nhưng giảm 0,02% so với tháng 12/2019.

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,47% so với tháng trước, giảm 0,65% so với cùng kỳ và giảm 0,19% so với tháng 12/2019.

Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,04% so với tháng trước, tăng 0,19% so với cùng kỳ và tăng 0,02% so với tháng 12/2019.

Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tương đương tháng trước, tăng 1,35% so với cùng kỳ và tăng 1,34% so với tháng 12/2019.

Nhóm giao thông tăng 0,38% so với tháng trước, giảm 11,89% so với cùng kỳ và giảm 11,51% so với tháng 12/2019.

Nhóm bưu chính viễn thông tương đương tháng trước, giảm 0,31% so với cùng kỳ và giảm 0,28% so với tháng 12/2019.

Nhóm giáo dục tương đương tháng trước, tăng 2,85% so với cùng kỳ và tăng 0,91% so với tháng 12/2019.

Nhóm văn hoá, giải trí và du lịch tăng 0,55% so với tháng trước, giảm 1,2% so với cùng kỳ và giảm 1,01% so với tháng 12/2019.

Vàng, ngoại tệ: Trong tháng 8/2020 chỉ số giá vàng tăng 9,91% so với tháng trước, tăng 33,67% so với cùng kỳ và tăng 31,74% so với tháng 12/2019; Chỉ số giá USD giảm 0,14% so với tháng trước, giảm 0,07% so với cùng kỳ và giảm 0,12% so với tháng 12/2019.

Dự báo chỉ số giá tiêu dùng tháng ổn định so với tháng 8/2020./.