Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,18%% so với tháng trước, tăng 19,56% so với cùng kỳ và tăng 1,27% so với tháng 12/2019: Chỉ số giá lương thực giảm 0,27% so với tháng trước, tăng 5,01% so với cùng kỳ nhưng giảm 4,24% so với tháng 12/2019; chỉ số giá thực phẩm giảm 1,56% so với tháng trước, tăng 24,78% so với cùng kỳ và tăng 0,95% so với tháng 12/2019.

Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,09% so với tháng trước, tăng 0,89% so với cùng kỳ và tăng 0,97% so với tháng 12/2019.

Nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép giảm 0,03% so với tháng trước, tăng 1,28% so với cùng kỳ nhưng giảm 0,22% so với tháng 12/2019.

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,43% so với tháng trước, giảm 0,73% so với cùng kỳ và giảm 0,66% so với tháng 12/2019.

Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,11% so với tháng trước, tăng 0,27% so với cùng kỳ và tăng 0,06% so với tháng 12/2019.

Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tương đương tháng trước, tăng 4,34% so với cùng kỳ và tăng 1,34% so với tháng 12/2019.

Nhóm giao thông tăng 3,94% so với tháng trước, giảm 12,78% so với cùng kỳ và giảm 11,84% so với tháng 12/2019.

Nhóm bưu chính viễn thông tương đương tháng trước, giảm 0,38% so với cùng kỳ và giảm 0,28% so với tháng 12/2019.

Nhóm giáo dục giảm 0,01% so với tháng trước, tăng 2,89% so với cùng kỳ và tăng 0,91% so với tháng 12/2019.

Nhóm văn hoá, giải trí và du lịch tăng 0,55% so với tháng trước, giảm 1% so với cùng kỳ và giảm 1,07% so với tháng 12/2019.

Vàng, ngoại tệ: Trong tháng 7/2020 chỉ số giá vàng tăng 3,63% so với tháng trước, tăng 27,18% so với cùng kỳ và tăng 19,86% so với tháng 12/2019; Chỉ số giá USD giảm 0,32% so với tháng trước, giảm 0,07% so với cùng kỳ và giảm 0,26% so với tháng 12/2019.

Dự báo chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 ổn định so với tháng 7/2020./.