Lãnh đạo tỉnh dâng hương các Anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong Đại đội 915


Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu đã kính cẩn đặt vòng hoa, thắp nén hương thơm và dành một phút mặc niệm tri ân công lao to lớn của cán bộ, đội viên Đại đội TNXP 915 đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước anh linh của các Anh hùng liệt sỹ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh nguyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức, năng động sáng tạo để góp phần xây dựng phát triển tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, xứng đáng với sự hy sinh của các liệt sỹ.

Cộng tác viên XTTM