Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Phó Bí thư Đảng bộ Sở Công Thương trình bày báo cáo tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019 Ban chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương thường xuyên bám sát Nghị quyết của cấp ủy cấp trên, chương trình công tác của UBND tỉnh và Bộ Công Thương; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn; chỉ đạo cán bộ đảng viên làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Sở và UBND tỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành chương trình công tác của Ngành Công Thương trong năm 2019: Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 743.800 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch đề ra  Trong đó, khu vực kinh tế trong nước ước đạt 53.000 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, bằng 114% kế hoạch cả năm; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 690.820 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ, bằng 99,1% kế hoạch cả năm. Giá trị xuất khẩu ước đạt 27.636 triệu USD, tăng 11,2% so với năm 2018, vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch là 27.570 triệu USD). Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 27.100 triệu USD (chiếm 98% tổng giá trị xuất khẩu), tăng 10,9% so với cùng kỳ; xuất khẩu địa phương là 558,8 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ, đạt 93,1% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 37,4 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đánh giá cao những thành tích đóng góp của Đảng bộ Sở Công Thương, đồng thời chỉ đạo Đảng bộ Sở Công Thương năm 2020 nâng cao quán triệt nghị quyết trong các chi, đảng bộ, triển khai nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy Thái Nguyên và Đảng ủy Khối. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tích cực triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đảng năm 2020.


 

Đồng chí Ngô Văn Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên trao tặng giấy khen cho tập thể đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu; cá nhân có thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2019

Hội nghị đã đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2019 cụ thể: Đối với tập thể, 9/9 chi bộ trực thuộc “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” (tỷ lệ 100%), trong đó, có 02 chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; đối với cá nhân: 74 đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 15 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Đảng bộ Sở Công Thương đề nghị Đảng ủy Khối xét, công nhận “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2019. Tại Hội nghị, dự thảo Phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 cũng đã được trình bày chi tiết và cụ thể, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu và các biện pháp thực hiện. Báo cáo đã nhận được sự nhất trí cao trong toàn Đảng bộ. Hội nghị cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp tham luận ý nghĩa thiết thực từ các chi bộ.

Kết luận Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy Sở Công Thương đã biểu dương và ghi nhận những thành tích xuất sắc của cấp ủy và cá nhân đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng năm 2019. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng phổ biến tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; làm tốt công tác xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh trong năm 2020.

Cộng tác viên XTTM