Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số Ban, Bộ, ngành Trung ương. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các Đảng bộ trực thuộc tỉnh, các cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh; Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại biểu Lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và gần 500 đại biểu điển hình tiên tiến, đại diện cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2015 - 2020.

 
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ
 
Phát biểu khai mạc Đại hội và báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh nêu rõ: Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn, là nơi hội tụ, biểu dương, tôn vinh các chiến sỹ thi đua, gương điển hình tiên tiến, những nhân tố tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được lựa chọn từ hội nghị điển hình tiên tiến của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Trong giai đoạn 2015-2020, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, phong trào thi đua đã bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, có thể kể đến các phong trào trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải như: “Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; trong các lĩnh vực giáo dục, y tế có phong trào “Dạy tốt, học tốt”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”,“Thực hiện tốt 12 điều y đức”, “Thầy thuốc như mẹ hiền”, “Làm theo lời Bác, cán bộ y tế: Đoàn kết, năng động, sáng tạo, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ y tế”; các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”,“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;... cùng nhiều phong trào thi đua khác trong lĩnh vực văn hóa - xã hội đã góp phần bảo vệ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.
 
Các đơn vị quốc phòng, an ninh tích cực đẩy mạnh các phong trào “Thi đua quyết thắng”, phong trào "Vì an ninh tổ quốc", “Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Các cơ quan Đảng đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, như: “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh”, “Dân vận khéo”,... cùng nhiều phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, lao động sản xuất và làm giàu chính đáng; phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp.
 
Phong trào thi đua yêu nước của Thái Nguyên đã thực sự là động lực động viên, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ trong tỉnh, tạo sự đồng thuận, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 với một số kết quả nổi bật đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân 11,1%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 90 triệu đồng. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn tăng bình quân 13,1%/năm. Thu ngân sách nhà nước trong cân đối tăng bình quân 16,3%/năm. Xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả nổi bật, với nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả (đến hết năm 2020 có 72% số xã đạt chuẩn nông thôn mới). Công tác giải quyết việc làm, thực hiện các chính sách dân tộc, miền núi, chính sách xã hội đối với người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được triển khai thường xuyên; tỷ lệ hộ nghèo trong 5 năm giảm 10,03%, bình quân giảm 2,06%/năm. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo đà cho tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo.
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước mà tỉnh đã đạt được trong 5 năm qua; chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu đại diện cho các địa phương, các đơn vị về tham dự Đại hội Thi đua yêu nước và chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian tới tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước với những nội dung, luận điểm cơ bản: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, "Đừng tưởng lầm rằng thi đua là một công việc khác với những công việc làm hằng ngày. Thật ra, công việc hằng ngày chính là nền tảng thi đua". Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua. Bên cạnh đó, cần phải lưu ý rằng công tác thi đua khen thưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, chứ không phải chỉ của bộ máy chuyên trách làm công tác thi đua khen thưởng. cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội để tất cả cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân tham gia. Các phong trào thi đua gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú ý phát triển phong trào thi đua trong đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng cả về nội dung, hình thức và phương thức tổ chức phong trào thi đua; trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng cần chú ý gắn các phong trào thi đua với công tác khen thưởng, bởi vì “thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”; cần kiểm tra, đánh giá, sơ, tổng kết và khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, quan tâm việc khen thưởng thông qua phát hiện các điển hình, nhân tố mới, khen thưởng công nhân, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Có nhiều hình thức để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Ngay sau Đại hội, các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần tiếp tục tuyên truyền, quan tâm, tạo điều kiện để các điển hình phát huy tác dụng và có sức lan tỏa rộng lớn trong toàn tỉnh. Phấn đấu trong 5 năm tới, các ngành, các cấp đều có điển hình tiên tiến tiêu biểu; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy và lựa chọn những cán bộ có năng lực, có trách nhiệm cao, nhiệt tình, tâm huyết với phong trào để làm công tác thi đua, khen thưởng.

đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Phát biểu tại Đại hội
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Tỉnh Thái Nguyên sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã chỉ đạo. Bằng những hành động cụ thể, chính quyền tỉnh Thái Nguyên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua trong các cấp ủy, chính quyền và mọi tầng lớp Nhân dân để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.
 
Phát huy những thành tích đã đạt được, nhằm tạo động lực mới trong phong trào thi đua yêu nước và hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã phát động phát động phong trào thi đua yêu nước với 5 nội dung trọng tâm tới toàn thể các cấp, các ngành, đồng bào, đồng chí, các nhà khoa học, cán bộ, chiến sỹ, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, ra sức thi đua nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; quyết tâm xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.
 
Với những thành tích xuất sắc đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, tỉnh Thái Nguyên vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020. Năm 2016, tỉnh Thái Nguyên được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; năm 2018 được tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” trong phong trào thi đua của Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc, cùng với 63 tập thể, 368 cá nhân được nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước. Bên cạnh đó, hàng nghìn tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của các cấp, các ngành thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên trong những năm qua. Cụ thể toàn tỉnh đã có 44 cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; 01 cá nhân được tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc; 12 cá nhân được tặng, truy tặng Huân chương, Huy chương Kháng chiến; 10 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc Lập; 47 tập thể và 93 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động; 11 Nhà giáo ưu tú; 16 Thầy thuốc ưu tú; 02 Nghệ sỹ ưu tú; 10 Nghệ nhân ưu tú; 69 Cờ Thi đua của Chính phủ; 216 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 02 Chiến sỹ thi đua toàn quốc và nhiều hình thức khen thưởng các loại ở cấp bộ, ngành Trung ương và cấp tỉnh.
 
Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tinh thần thi đua yêu nước của các cấp, các ngành cùng toàn thể Nhân dân, đặc biệt là những điển hình tiên tiến đã tích cực thi đua lao động, sản xuất tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn tỉnh. Thành tựu đã đạt được của các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên thời gian qua có sự nỗ lực thi đua phấn đấu không ngừng của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Thái Nguyên anh hùng, tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực thi đua, phấn đấu đưa phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh./.
 Sở Công Thương  và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên được giao trưng bầy các sản phẩm Công nghiệp, nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên
TT.XTTM