Khi xảy ra đại dịch COVID-19 đẩy mạnh chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm. Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, sau thời gian thực hiện và triển khai, đã đạt được kết quả tích cực trên cả 3 trục: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, UBND tỉnh đã công bố 1.231 thủ tục hành chính thực hiện mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh đang thực hiện thí điểm Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tại trụ sở UBND tỉnh. Đến nay, Trung tâm IOC đã hoàn thành 10/11 hạng mục. Trong phát triển kinh tế số, xã hội số cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Tiêu biểu như ngành Công thương Thái Nguyên, cụ thể như: tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái Nguyên, đã giải quyết được 6.443 thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Bên cạnh đó, đã triển khai giải pháp hỗ trợ giao dịch điện tử qua sàn giao dịch thương mại điện tử để quảng bá các sản phẩm thế mạnh của địa phương. Hiện có 970 doanh nghiệp tham gia với trên 2.000 sản phẩm, trong đó hơn 1.000 sản phẩm được bán trực tuyến. Tại website chè tích hợp truy xuất nguồn gốc, có trên 50 doanh nghiệp được hỗ trợ cấp mã QRcode miễn phí.

Về thương mại, những người làm kinh doanh cũng đã có sự thích ứng nhanh khi ứng dụng thương mại điện tử vào bán hàng. Áp dụng những cách bán hàng mới đã giúp thương hiệu sản phẩm đi xa hơn, người dân bán được nhiều hàng với giá trị cao hơn. Đó cũng làm cách làm của nhiều đơn vị kinh doanh để thích ứng với tình hình mới,

Kết quả bước đầu đã cho thấy quyết tâm trong việc thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số. Chuyển đổi số thành công không phải là chiến lược dễ dàng thực hiện. Còn nhiều việc phải làm, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp, ngành, địa phương và sự tham gia của toàn dân sẽ là yếu tố bảo đảm sự thành công của công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Xu thế này tạo ra những thay đổi quan trọng trong chuỗi giá trị các ngành cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh của nền kinh kế số hiện nay, đòi hỏi các tổ chức, doanh nghiệp và mô hình truyền thống phải có sự thay đổi mạnh mẽ để tiếp tục tồn tại và phát triển. Đây là những cơ hội mạnh mẽ để tạo ra sự đột phá nhờ vào chuyển đổi số.

                                                                                    Cộng tác viên XTTM.