Sau nhiều tháng tăng trưởng chậm, có tháng tăng trưởng âm, đến tháng 7 này, sản xuất công nghiệp của tỉnh đã bắt đầu có dấu hiệu tăng trưởng trở lại với kết quả khả quan.
 
 
 

 
Chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp trên địa bàn trong tháng 7 đã tăng 3% so với tháng trước và tăng 34,2% so với cùng ky năm 2012. Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 71,2% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 31,4%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 27,8%; công nghiệp cung cấp nước và thu gom rác thải tăng 12,4%. Qua đó đã kéo chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh trong 7 tháng qua tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2012.
 
 
 
 Chỉ số công nghiệp trong tháng 7 này tăng đột biến so với tháng trước là do một số sản phẩm chủ lực của tỉnh tăng mạnh, như: sắt thép các loại tăng 16%; xi măng tăng 14,6%; thiết bị và dụng cụ khác dùng trong y khoa tăng 11,8%; tấm lợp và sản phẩm chịu lửa tăng trên 10%...
 

*Theo Báo Thái Nguyên