Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4847/QĐ-BCT ngày 12 tháng 7 năm 2013, về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025.
 
 
Theo đó, Quyết định số 4847/QĐ-BCT bổ sung điểm mỏ cao lanh thuộc thôn 2, xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào Phụ lục I Mục A1 (Các đề án thăm dò quặng cao lanh giai đoạn 2008-2025) tại Quyết định số 47/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025.

Quyết định này có nhiệm vụ bổ sung cho Quyết định số 47/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 12 năm 2008. Các nội dung khác của Quyết định số 47/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 12 năm 2008 giữ nguyên, không thay đổi. Thời gian triển khai công tác thăm dò thực hiện trong giai đoạn đến năm 2015.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 
 
*Theo Báo Công Thương