Thực hiện chức năng quản lý về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, vị trí việc làm, biên chế; chế độ tiền lương và chính sách; đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện công tác cải cách hành chính; quản trị công sở; công nghệ thông tin.
Tháng 10/2020, hoạt động sản xuất công nghiệp và kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; các nhóm hàng hóa, dịch vụ tương đối ổn định. Trong đó, nhóm thực phẩm, chỉ số giá vàng giảm nhẹ nên chỉ số giá tiêu dùng chung giảm 0,35% so với tháng trước, tăng 2,74% so với cùng kỳ nhưng giảm 0,97% so với tháng 12/2019.
go top