Chức năng: Là phòng chuyên môn của Sở, tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ; hành chính quản trị.
Tình hình dịch COVID-19 trong nước đang có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) trong cả nước nói chung. Trong bối cảnh đó, các DN trên địa bàn tỉnh đã và đang chủ động vượt khó, duy trì sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm cho người lao động…
Thực hiện Quyết định số 5106/QĐ-BCT ngày 27/12/2018 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2019; Quyết định số 3642/QĐ-BQP ngày 23/8/2019 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt Kế hoạch Tổ chức Triển lãm 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội chợ Việt Bắc 2019; Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên, Bộ Công Thương tổ chức "Triển lãm - Hội chợ Việt Bắc 2019".
go top