Ngày 16/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến xây dựng bộ tiêu chí nông thôn mới (NTM) của tỉnh. Đồng chí Đặng Viết thuần, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Toàn cảnh hội nghị
 
 
 
 
Dự hội nghị có lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh, MTTQ tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
 
Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020, để đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác quy hoạch xây dựng NTM. Các Sở, ban, ngành rà soát lại bộ tiêu chí quốc gia, trên cơ sở điều kiện thực tế của ngành, địa phương, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng bộ tiêu chí xây dựng NTM của tỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra một số ý kiến về các tiêu chí như: Tiêu chí đường giao thông các đại biểu cho rằng cần đưa ra tiêu chí xác định đường trục chính các xã, thôn, xóm từ đó triển khai nhựa hóa, bê tông hóa theo từng giai đoạn cụ thể, tránh đầu tư dàn trải, lãnh phí nguồn lực; về tiêu chí xây dựng nhà văn hóa, trạm y tế các đại biểu cho rằng việc xác định tiêu chí  xây dựng cần phải xem xét nhu cầu thực tế của địa phương, tránh đưa ra các tiêu chí không phù hợp với nhu cầu thực tế dẫn đến đầu tư gây lãng phí, không hiệu quả …
 
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Viết thuần, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành của tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động nhân dân, từ đó làm chuyển biến nhận thức về xây dựng NTM từ cấp cơ sở, kịp thời ban hành các văn bản cải cách thủ tục hành chính, hướng dẫn những vấn đề còn vướng mắc trong triển khai xây dựng NTM tại địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu  kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị chưa công bố quy hoạch xây dụng NTM. Trên cơ sở bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng (NTM), các sở, ban, ngành có các tiêu chí liên quan rà soát lại bộ tiêu chí quốc gia, so sánh với điều kiện thực tế của ngành, địa phương, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng bộ tiêu chí xây dựng NTM của tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt./.
 


 
Nguồn: thainguyen.gov.vn