Thông tin văn bản số: 04/CT-BCT (2012)
Số hiệu văn bản:
04/CT-BCT (2012)
Tên văn bản:
Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ và Quyết định số 443/QĐ-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
Loại văn bản:
Chỉ thị
Lĩnh vực:
 
CQ ban hành:
Bộ Công Thương
Ngày ban hành:
22/02/2012
Ngày hiệu lực:
 
Ngày hết hiệu lực:
 
Người ký:
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Từ khóa:
giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

Tệp đính kèm văn bản: