Ngày 22/8/2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lớp tập huấn về công tác khuyến công năm 2018 cho trên 100 học viên là lãnh đạo, cán bộ phòng kinh tế, kinh tế và hạ tầng các huyện, thành phố, thị xã, các cơ sở công nghiệp nông thôn, làng nghề, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo UBND các xã có làng nghề được công nhận năm 2018.

 

 

Ông Nguyễn Đình Hùng – Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phát biểu tại hội nghị

 

Tại buổi tập huấn, ngoài việc phổ biến các văn bản pháp quy về hoạt động khuyến công, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch khuyến công hàng năm, đại diện Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp còn hướng dẫn cụ thể các quy định về đối tượng thụ hưởng chính sách khuyến công; hướng dẫn trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề án khuyến công; hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của cơ sở khi triển khai lập hồ sơ đề án... Ngoài ra, các học viên đến từ các làng nghề còn được hướng dẫn các bước để tiếp nhận kinh phí khuyến công và tổ chức đón bằng công nhận làng nghề...


Từ những nội dung của lớp tập huấn, các cơ sở công nghiệp nông thôn hiểu rõ hơn về cơ chế, chính sách về công tác khuyến công hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước, từ đó giúp các đối tượng được thụ hưởng chính sách khuyến công xây dựng các đề án, dự án. Đồng thời, tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn mạnh dạn đầu tư các thiết bị tiên tiến, hiện đại, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất.

Cộng tác viên XTTM