Thực hiện Quyết định 1186/QĐ-BCT, ngày 27 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2013. Quyết định số 1359/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt các đề án khuyến công địa phương năm 2013.


Ông Nghiêm Xuân Nguyên – Phó giám đốc Sở Công Thương  phát biểu khai mạc hội nghị


      Được sự đồng ý của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với Viện nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp – Bộ Công Thương tổ chức tập huấn về phát triển các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ các địa phương thông qua các cụm liên kết công nghiệp, về chính sách khuyến công.

Công nghiệp hỗ trợ là ngành công nghiệp sản xuất vật liệu, phụ tùng linh kiện, phụ kiện, bán thành phẩm để cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp các sản phẩm hoàn chỉnh là tư liệu sản xuất hoặc sản phẩm tiêu dùng. Phát triển công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc thực hiện tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của mỗi quốc gia, đặc biệt là ở những quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

Nhận thức được tầm quan trọng của phát triển công nghiệp hỗ trợ cũng như tiềm năng phát triển ngành công nghiệp này tại tỉnh Thái Nguyên, Viện nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên - Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã tổ chức chương trình tập huấn phát triển các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ các địa phương thông qua các cụm liên kết công nghiệp. Đối tượng tập huấn lần này là cán bộ quản lý nhà nước ngành Công Thương, cán bộ lãnh đạo UBND cấp huyện và UBND cấp xã một số địa phương và đại diện cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Cũng trong đợt tập huấn này Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, tổ chức tuyên truyền chính sách khuyến công mới đến các đại biểu về dự hội nghị và hướng dẫn các địa phương và cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đăng ký thông tin, và các thủ tục về hỗ trợ kinh phí khuyến công.

Cộng tác viên XTTM