Ngay từ đầu năm 2020, Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên đã đăng ký hỗ trợ các đề án khuyến công và rà soát nhiệm vụ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh để tập trung thực hiện. Theo đó, trong 8 tháng đầu năm, Trung tâm đã và đang tập trung triển khai 17 đề án với tổng mức kinh phí hỗ trợ đạt hơn 6 tỷ đồng. Trong đó, nhiều DN, cơ sở sản xuất và hợp tác xã trồng chè được Khuyến công Thái Nguyên hỗ trợ ứng dụng máy móc trong chế biến chè.

4846-kc-tn1-ok1Trong đó, 4 đề án khuyến công quốc gia được Bộ Công Thương hỗ trợ trên 4,4 tỷ đồng và 13 đề án khuyến công địa phương được UBND tỉnh hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng. Theo đó, công tác khuyến công được tập trung chủ yếu vào việc ứng dụng thiết bị hiện đại trong sản xuất cho các DN, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT). Mở các lớp tập huấn, tuyên truyền về công tác khuyến công; cung cấp thông tin và chương trình hỗ trợ thành lập DN. Hoàn thiện kế hoạch thực hiện các đề án tổ chức Hội nghị chuỗi sự kiện ngành Công Thương 28 tỉnh, thành khu vực phía Bắc và Hội chợ triển lãm sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020…
Đặc biệt, trung tâm đã chủ trì, phối hợp với phòng kinh tế - hạ tầng các huyện, thị, thành phố thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH - HĐH).

4847-kc-tn2-oki2Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp và công tác đầu tư, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp của trung tâm cũng đạt được nhiều kết quả khích lệ, khi đã triển khai hoàn thiện hồ sơ dự thầu gói thầu số 6: Giám sát thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thanh niên xung phong và xây dựng hạ tầng khu dân cư hai bên đường. Ngoài ra, Khuyến công Thái Nguyên đã hoàn thành việc giám sát thi công xây dựng các công trình điện chiếu sáng đường vành đai V, các khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đường Việt Bắc; hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hệ thống điện trung áp KCN Sơn Cẩm; tư vấn khảo sát, lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình di chuyển hệ thống đường dây 0,4 kV phục vụ giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp Yên Bình…
Có thể nói, các hoạt động khuyến công của tỉnh Thái Nguyên trong suốt thời gian qua đã đóng vai trò tích cực trong công cuộc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng CNH - HĐH. Đồng thời, đóng góp tích cực vào phong trào thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ III, năm 2020.

Tuy vậy, để công tác khuyến công đạt được nhiều hiệu quả hơn trong giai đoạn tới, ngoài sự nỗ lực của tập thể Trung tâm rất cần sự giúp đỡ, hỗ trợ thiết thực từ phía Bộ Công Thương và lãnh đạo tỉnh trong việc tăng nguồn vốn từ ngân sách trung ương và địa phương. Qua đó, góp phần nâng mức hỗ trợ cho một số nội dung khuyến công để chương trình có thêm sức lan tỏa đến các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó, là đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về các chính sách hỗ trợ của Chương trình khuyến công, tạo động lực cho hoạt động khuyến công cơ sở được thuận lợi.

Thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công, những năm qua, hoạt động khuyến công tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện cho các DN và hộ kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất theo hướng bền vững, qua đó góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện đời sống xã hội địa phương


Nguồn: congthuong.vn