Thái Nguyên hiện có 30 sản phẩm của 28 cơ sở công nghiệp nông thôn đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2020, bao gồm 3 nhóm: Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ có 04 sản phẩm, gồm: Sập thờ gỗ mít; Đồng hồ đại bàng gỗ mít; Bộ bàn ghế quốc voi gỗ lát; Kệ mõ (tivi) gỗ đinh. Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí có 02 sản phẩm, gồm: Bộ nhông đĩa xe máy Long Bình SOCO; Máy vò chè inox. Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm có 24 sản phẩm, gồm: Chè tôm nõn; ống hút tre; mỳ phở; miến tỏi đen trường thọ; nhất đinh trà; tương nếp Tuyến Loan; trà đen, ngân long trà song ẩm… 
Những sản phẩm này có giá trị kinh tế cao, là sản phẩm thế mạnh của tỉnh và có khả năng nhân rộng sản xuất. Những năm qua, Sở Công Thương Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao giá trị cho các sản phẩm này.
Cụ thể, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Nguyên (trung tâm) đã hỗ trợ phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm thế mạnh của tỉnh như: Sản phẩm của Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên và sản phẩm Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo, bên cạnh đó là các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu như: Sản phẩm miến tỏi đen Trường Thọ cho Hợp tác xã dịch vụ sản xuất miến dong Việt Cường; sản phẩm Ngân long trà song ẩm cho Công ty Cổ phần chè Tân Cương Hoàng Bình và rất nhiều các sản phẩm của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng trưng bày được đầu tư trang thiết bị trưng bày phù hợp, tạo không gian hiện đại, tiện ích, giúp cơ sở truyền tải được đầy đủ thông tin về sản phẩm tới khách hàng. Trung tâm cũng hỗ trợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia các hội chợ triển lãm trong nước, ưu tiên giới thiệu vào các kênh tiêu thụ hiện đại như: Siêu thị hay điểm phân phối… Qua các sự kiện, một số cơ sở có sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã ký được biên bản ghi nhớ liên kết, hợp tác trong tiêu thụ sản phẩm. Trong công tác tuyên truyền, Thái Nguyên đã dành nguồn lực đáng kể để thực hiện tuyên truyền dưới nhiều hình thức nhằm giới thiệu rộng rãi sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.


Sản phẩm đồ gỗ của Làng nghề truyền thống mộc mỹ nghệ Phương Độ, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình.
Có thể thấy, Thái Nguyên đã hỗ trợ khá đa dạng cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh. Hiệu quả đã được thể hiện qua kết quả kinh doanh, ý nghĩa xã hội và qua chính sự ghi nhận của các đối tượng thụ hưởng.
Tuy nhiên, các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh quy mô còn nhỏ lẻ, sản xuất vẫn mang nặng thủ công, do vậy sức cạnh tranh cũng như giá trị gia tăng của sản phẩm chưa cao. Với mục tiêu huy động các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trong đó có đầu tư phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, Sở Công Thương khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững; nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm công nghiệp nông thôn. Lấy các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã được công nhận làm trung tâm hỗ trợ xây dựng các chương trình, đề án theo hướng có trọng điểm, có sự bứt phá và có bước chuyển biến rõ rệt nhằm tạo điển hình và tăng khả năng lan tỏa, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân.


Sản phẩm Ngân long trà song ẩm của Công ty CP chè Tân Cương Hoàng Bình.

Cộng tác viên XTTM.