Sau khi Sở Công Thương xin chủ trương về việc tiếp tục triển khai Phiên chợ “Đưa hàng Việt về miền núi” năm 2021, ngày 20/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có Văn bản số 5115/ UBND-CNN&XD về việc tiếp tục triển khai Phiên chợ “Đưa hàng Việt về miền núi” năm 2021, như sau: Đồng ý với nội dung đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 2135/SCT-XTTM ngày 19/10/2021 về việc tiếp tục tổ chức Phiên chợ “Đưa hàng Việt về miền núi” năm 2021; Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương Thái Nguyên tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; đồng thời, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại nhằm kích cầu tiêu dùng, góp phần khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, đưa đời sống sinh hoạt của nhân dân dần trở lại tình trạng bình thương mới.

Với nội dung: Phiên chợ "Đưa hàng Việt về miền núi" năm 2021 kết hợp với diễn tập "Cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ứng phó dịch Covid-19". Địa điểm tại các huyện: Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai, Phú Bình.
Sở Công Thương trân trọng thông báo đến quý đơn vị, doanh nghiệp.


Cộng tác viên XTTM