Hướng tới thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, để mở rộng liên kết, phát huy lợi thế ứng dụng công nghệ số, tạo sự lan tỏa, giúp cho người tiêu dùng sở hữu sản phẩm chất lượng cao, giá hợp lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có cơ hội mở rộng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
Sở Công Thương Thái Nguyên trân trọng mời Quý doanh nghiệp, đơn vị tham gia Sự kiện “Ngày mua sắm trực tuyến Thái Nguyên - Online Friday 2021”, vào ngày thứ 7 tuần đầu tiên của tháng 12 năm 2021; Thời gian từ ngày 04/12/2021 đến hết ngày 06/12/2021.
Đối tượng tham gia: Tất cả các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có đăng ký kinh doanh thương mại điện tử theo quy định của pháp luật.
Hãy đăng ký tham gia Sự kiện “Ngày mua sắm trực tuyến Thái Nguyên - Online Friday 2021” qua các hình thức như: Đăng ký trực tiếp trên trang thông tin điện tử Sở Công Thương: http://congthuongthainguyen.gov.vn; Sàn Thương mại điện tử tỉnh Thái Nguyên: http://thainguyentrade.vn hoặc Phiếu đăng ký tham gia qua bưu điện gửi về Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên trước ngày 28/11/2021.
Thông tin liên hệ: Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên.
Liên hệ đồng chí Đinh Ngọc Quyền, điện thoại: 0833 564 222.
Sở Công Thương trân trọng kính mời Quý đơn vị quan tâm, đăng ký tham dự.
Cộng tác viên XTTM