Tải  tài liệu: Form | Thư mời | BĐK

Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Nguyên 
Địa chỉ: Số 366/1, đường Bắc Kạn, thành phố Thái Nguyên.
Điện thoại: 0208. 3657.866 - 0943889262 (Mr Quyền)
Email: thongtin.xttm@gmail.com