1. Mục tiêu chính của đề án:

Hội chợ triển lãm “Mỗi xã, phường một sản phẩm, Thái Nguyên 2020” nhằm nâng tầm sản phẩm địa phương thành sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”; triển khai phát triển sản phẩm OCOP, đẩy mạnh đầu tư, sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm lợi thế của mỗi địa phương; qua đó thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và niềm tự hào hàng Việt Nam.

2. Thời gian thực hiện: Tháng 12/2020.

3. Địa điểm: Tại Quảng trường Võ Nguyên Gáp, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

4. Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức xúc tiến thương mại.

5. Quy mô:

a. Số lượng đơn vị đăng ký tham gia: Gần 150 Doanh nghiệp, HTX, tổ chức Xúc tiến thương mại, trong đó:

- Số doanh nghiệp nhỏ và vừa: 78.

- Số hợp tác xã: 48

b. Gian hàng (nếu có): Gần 300 gian hàng (quy theo gian hàng tiêu chuẩn 9m2)

6. Kết quả thực hiện từng mục tiêu đã đề ra:

- Hội chợ triển lãm là ngày hội, nơi tôn vinh, quảng bá và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông sản của các địa phương, giới thiệu những thành tựu về sản xuất; kêu gọi, khuyến khích đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, phát triển sản phẩm OCOP, tạo cơ hội cho các tỉnh, thành trong cả nước có điều kiện quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của mình, qua đó thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Thái Nguyên và cả nước. Góp phần xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế nông thôn bền vững

- Thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị, góp phần khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức tinh thần yêu nước của người tiêu dùng thể hiện qua hành động mua sắm hàng nội địa, nhằm động viên các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng có chất lượng, giá cả phù hợp và quảng bá đưa các sản phẩm hàng Việt đến với người tiêu dùng.

 

7. Kết quả giao dịch (nếu có):

- Số lượng khách giao dịch: khoảng 25.000 lượt khách.

- Số lượng khách hàng nhập khẩu tiềm năng:

- Thị trường xuất khẩu tiềm năng:

- Doanh số bán hàng: Gần 05 tỷ đồng.

- Hợp đồng/Thỏa thuận đã ký kết (nếu có):

- Kết quả khác:

8. Đánh giá về mặt hàng/thị trường/khả năng cạnh tranh của đơn vị tham gia: Các sản phẩm tham gia Hội chợ triển lãm nói chung và sản phẩm của tỉnh Thái Nguyên nói riêng có đủ điều kiện để đưa và trung tâm thương mại, siêu thị trong cả nước; hy vọng có thể xuất khẩu trong thời gian tới.

9. Đánh giá của đơn vị tham gia: (tổng hợp dựa trên báo cáo phản hồi của các đơn vị tham gia chương trình).

STT Đánh giá Rất tốt  Tốt Khá Trung
bình
Kém
1 Nội dung chương trình 48,5% 51,5% % % %
2 Công tác tổ chức thực hiện 59,4% 40,6% % % %
3 Hiệu quả tham gia chương trình 48,5% 47,1% 4,34% % %

 10. Đề xuất, kiến nghị: Đề nghị Ban quản lý Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại thường xuyên luân phiên tổ chức các chương trình cấp vùng để các địa phương có cơ hội quảng bá sản phẩm của địa phương mình với khách hàng ngoài tỉnh./.

Văn bản đính kèm