Thi tuyển công chức năm 2017 của Sở Công Thương

Hoạt động ngành

Thực hiện Kế hoạch số 1188/KH-SCT ngày 28/09/2017 của Sở Công Thương về tổ chức thi tuyển dụng công chức năm 2017...

Cùng chuyên mục

Mới cập nhật