- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với hoạt động bán hàng đa cấp không phép và lợi dụng mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp để thực hiện các hoạt động huy động tài chính trái phép, lừa đảo, đặc biệt là thông qua các trang mạng xã hội như facebook, zalo, youtube, Zoom Meeting... đồng thời, thông báo kết quả kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm (nếu có) về Sở Công Thương.

- Tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định
của pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo người dân về các hoạt động đa cấp bất chính.


- Thông tin và lưu ý người dân tại địa phương không tham gia hoạt động bán hàng đa cấp với các doanh nghiệp không thuộc danh sách các doanh nghiệp được Cục cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng-Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên toàn quốc theo quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.


(Danh sách các đơn vị bán hàng đa cấp được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và được sở Công Thương xác nhận đến hết tháng 6 năm 2020 chi tiết tại Phụ lục I và Phụ lục II gửi kèm theo)


Với các nội dung như trên, Sở Công Thương đề nghị các s, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm, phối hợp trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên./.