Tại Khoản 5 và Khoản 9, Điều 10 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP quy định “Người trực tiếp sản xuất, kinh doanh phải được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và được chủ cơ sở xác nhận”, vì vậy Sở Công Thương sẽ không thực hiện thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, việc xác nhận  tập huấn về an toàn thực phẩm sẽ do chủ các cơ sở thực hiện.
 
Bên cạnh đó, đề nghị các tổ chức, cá nhân kinh doanh, sản xuất thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương nghiên cứu và thực hiện các quy định tại Chương IV - Lĩnh vực kinh doanh thực phẩm tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 song song với các quy định trước đó về an toàn thực phẩm và Văn bản số 2986/BCT-KHCN ngày 28/4/2020 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về ATTP. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân liên hệ Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường – Sở Công Thương Thái Nguyên (0208.3750.763) để được hướng dẫn và giải đáp./.

Nguồn Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường