Thực hiện Công văn số 9241/BCT-AM ngày 02/12/2020 của Bộ Công Thương về việc mời tham dự Hội thảo phổ biến Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cu Ba, theo đó Bộ Công Thương sẽ tổ chức Hội thảo phổ biến Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cu Ba với các thông tin như sau:

 

Nội dung: Tổng quan về Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cu Ba; Cơ hội thúc đẩy xuất khẩu và đầu tư tại thị trường Cu - Ba.

Thời gian: 8h00-12h00, ngày 18/12/2020

Địa điểm: Bộ Công Thương, Hội trường tầng 2, số 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Sở Công Thương thông tin và mời Quý doanh nghiệp đăng ký tham gia online tại https://bit.ly/hoithaovietnamcuba2020 trước ngày 15/12/2020; và phản hồi thông tin về việc đã đăng ký tham gia thành công để Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương (địa chỉ tiếp nhận phản hồi qua email haonguyenscttn@gmail.com hoặc điện thoại 0982246928). (Chi tiết chương trình tại Công văn số 9241/BCT-AM ngày 02/12/2020 của Bộ Công Thương gửi kèm theo). Trân trọng thông báo và kính mời

Văn bản đính kèm