Thực hiện Công văn số 9431/BCT-AM ngày 08/12/2020 của Bộ Công Thương về việc mời tham dự các hoạt động của Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp với mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến 2020”, theo đó Bộ Công Thương sẽ tổ chức các hoạt động với thông tin như sau:

Nội dung:
- Chương trình tổng kết 5 năm triển khai đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp với mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến 2020”;
- Hội thảo kết nối doanh nghiệp với các hệ thống phân phối nước ngoài (chia theo phòng tập huấn của các tập đoàn AEON, DECATHLON, LOTTE MART, MEGA MARKET, CENTRAL RETAIL).

Thời gian: Từ 8h00 ngày 17/12/2020

Địa điểm: Bộ Công Thương, Số 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Sở Công Thương thông tin và mời Quý doanh nghiệp đăng ký tham gia online tại https://bit.ly/tongketdeanphanphoi trước ngày 14/12/2020; và phản hồi thông tin về việc đã đăng ký tham gia thành công để Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương (địa chỉ tiếp nhận phản hồi qua email haonguyenscttn@gmail.com hoặc điện thoại 0982246928).
(Chi tiết chương trình tại Công văn số 9431/BCT-AM ngày 08/12/2020 của Bộ Công Thương gửi kèm theo).
Trân trọng thông báo và kính mời Quý đơn vị đăng ký tham dự